x

Visionen med klimatilpasningsprojektet er at bruge regnvandet til at aktivere banernes sidelinjer og åbne det traditionelle idrætsområde op for nye, uformelle aktiviteter, som kan gøre den traditionelle idræt mere synlig og skabe steder for spontane aktiviteter.

Udgangspunktet for projektet er Gladsaxe Sportscenter, som udgør et 20 hektar stort idrætsareal med traditionelle boldbaner og sportshaller, der i dag primært er tiltænkt foreningslivet og med hensyn til udendørsaktiviteter rummer fodbold, softball og beachvolley. Med projektet er det særligt pigerne og de ældre i de nærliggende boligområder som er i fokus.

Regnvandsteknisk giver det god mening at afkoble Gladsaxe Sportscenter, idet de 20 hektar. ligger på toppen i et stort regionalt vandsystem. Tilbageholder man vandet i sportscenteret, aflaster man derfor hele det øvrige vandsystem.

Lokalt består projektet i at aflede og opsamle regnvand via en række damme og kanalsystemer mellem idrætshallerne og langs fodboldbanernes sidelinjer. Derved får idrætsanlægget en række helt nye rum til leg, ophold og bevægelse. De nye aktiviteter udvikler Gladsaxe Sportscenter til et multifunktionelt idrætscenter med en bred brugerappel, der samtidig integreres bedre med den omgivne forstad.

VANDPLUS

VANDPLUS er et partnerskab mellem os, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen. Tilsammen er der uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, der skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

VANDPLUS