x

Højskole vil udnytte havets varme

Pressemeddelelse 6. februar 2009

Egmont Højskolen har udsendt følgende pressemeddelelse: Egmont Højskolen i Hou ved Odder skal have nyt vandtræningscenter, et projekt der i partnerskab med Realdania skal sætte nye normer for bevægelsesfremmende funktioner for mennesker med handicaps. Konkurrencen om hvem der skal tegne det nye vandtræningscenter - projekt Bevæg Befri Beløn - er skudt i gang.

Hele 21 arkitektfirmaer søgte om at blive prækvalificerede til tegneopgaven som led i EU-udbud. Nu er fem arkitektfirmaer udvalgt til gå videre i projektkonkurrencen, og det er:
  • Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S 
  • Arkitema  
  • CEBRA A/S    
  • Cubo Arkitekter A/S 
  • KHR Arkitekter A/S 
Arkitekterne får blandt andet i opdrag at skabe innovative rammer for rehabilitering med brug af nyeste viden inden for handicaptilgængelighed.
 
"Projektet har en høj grad af demonstrationsværdi i forhold til at få ny viden om bevægelsesunderstøttende løsninger til undervisnings- og rehabiliteringsbyggeri for alle," siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania. –"Det nye vandtræningscenter skal desuden være et arkitektonisk landmark, der kan give en fornyet helhed til højskolens bygninger."
 
Sugerør i Kattegat
En af arkitekternes bundne opgaver bliver at bruge filtreret havvand til indendørs svømning og at minimere energiforbruget. Egmont Højskolens forstander Ole Lauth siger:

"Det har helt fra starten været et must, at energiforbruget skulle minimeres både for at begrænse CO2-udslip, men også for at dæmpe driftsomkostningerne. Hvis vore elever og forskellige brugere med funktionsnedsættelse og lav indkomst skal have råd til at bruge faciliteterne, skal vi tænke innovativt. Derfor har vi bogstaveligt taget en ambition om at sætte et sugerør i Kattegat for enden af en ny badebro."
 
Hou Søsportcenter fik i 1997 en populær badebro, som gav kørestolsbrugere og gangbesværede adgang til Kattegat. Men den fleksible badebro gik i stykker, hver gang østenvinden viste tænder. Og det tog to mand halvanden måned at flytte broen hvert efterår og forår.
 
Takket været en bevilling på 4,4 millioner kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond er der nu sat gang i at opføre en permanent bade- og bådebro, som skal stå færdig til Grundlovsdag.
 
"Det bliver rigtig godt for ikke bare højskolens elever og søsportcentrets kursister, men også borgere i Hou/Odder og turister. Kattegat bliver fuldt tilgængeligt året rundt. Samtidig gør vi i bropillerne plads til to rør på hver 160 mm, som skal løbe under brodækket. Det ene rør skal forbindes med sugerøret i et sandfilter og det andet rør er til returvand fra en stor varmepumpe – under forudsætning af de nødvendige tilladelser. Er vi heldige, kan anlægget varmeforsyne det meste af skolen og måske ligefrem spæde til Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk," håber Ole Lauth.
 
Forbillede for andre
Region Midtjyllands Vækstforum støtter i forvejen en undersøgelse af, om vedvarende energikilder kan være med til at billiggøre opvarmningen af det kommende vandtræningscenter. Her er fokus rettet mod varmeenergi fra Kattegat i kombination med vind- og solenergi.
 
Undersøgelsen udføres af Teknologisk Institut, hvor teknologichef Frank Elefsen siger:
"Når man i forvejen pumper havvand ind til bassinet, er det oplagt at udnytte energien i vandet, inden det ledes tilbage til havet. Vi regner i øjeblikket på de nødvendige investeringer og elforbruget i et varmepumpesystem i forhold energibesparelserne. Men jeg tør godt sige, at vi forventer en væsentlig økonomisk driftsbesparelse. Aldrig før i Danmark har man kombineret havvand både til bassin og som energikilde. Det bliver spændende, om vi kan få alle de nye teknologier til at spille sammen og være forbillede for andre lignende projekter."
 
Fakta:
Projektet Bevæg Befri Beløb gennemføres i et partnerskab med Realdania og består af:
  • Vandtræning med varmtvandsbassin 
  • Multifunktionel hal med bevægelsescenter 
  • Et audiovisuelt undervisningsrum 
  • Areal: ca. 3.200 kvadratmeter 
  • Forventet åbning: Sommeren 2012
Finansielle partnere, der har muliggjort projektet og doneret midler til dets realisering er:
Realdania, Egmont Fonden, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Elsass Fonden, Satspuljen, Odder Kommune og Egmont Højskolen. Rambøll Danmarks A/S er ansvarlig bygherrerådgiver i samarbejde med Søren Jensen A/S.