x

To forslag i finalen om et vandtræningscenter i Hou

Pressemeddelelse 18. juni 2009

Arkitektfirmaerne CEBRA A/S og Cubo Arkitekter A/S står i spidsen for to ligeværdige hold, der kæmper om at tegne Egmont Højskolens vandtræningscenter i Hou. En bedømmelseskomite udpeger den endelige vinder først i oktober.

Fem arkitektfirmaer har sammen med teknikerhold efter prækvalifikation deltaget i konkurrencen om at tegne Egmont Højskolens vandtræningscenter med arbejdstitlen Bevæg Befri Beløn. Efter et intensivt bedømmelsesforløb er to ligeværdige vindere af konkurrencens første fase nu fundet. De to vinderhold er:
 
·       CEBRA A/S og NIRAS.
·       Cubo Arkitekter A/S, Hjælpemiddel Instituttet, Force 4 architects, GBL Gruppen 
        for By og Landskabsplanlægning ApS, DBI og Hundsbæk & Henriksen.
 
Holdene deltager i et parallelt forhandlingsudbud frem til september, hvorefter en bedømmelseskomite udpeger den endelige vinder først i oktober.
 
”Det er svært at vælge byggeprojekt, og det tager tid at nå frem til de bedst mulige løsninger. Vi laver en sammenfattende vurdering af arkitektoniske, æstetiske, funktionelle, tekniske og selvfølgelig økonomiske forhold. Et lavt energiforbrug er derfor også i fokus. Og meget vigtigt er en forventning om innovative løsninger indenfor rehabilitering og total tilgængelighed for personer med forskellige handicap, siger højskoleforstander Ole Lauth og tilføjer:
 
”Jeg glæder mig til at løfte sløret for nogle rigtig spændende tegninger. Vi har fået nogle flotte, visionære løsningsforslag, hvor nye elementer er koblet til højskolens eksisterende bygninger. Men hele bedømmelseskomiteen har strenge ordrer på at holde tæt, indtil vinderen er fundet. Sådan er konkurrencebetingelserne.”
 
Bedømmelseskomiteen består af vandtræningscentrets styregruppe og to fagdommere Anette Brunsvig Sørensen og Anders Tyrrestrup, der begge er udpeget af Akademisk Arkitektforening.
 
Projektet Bevæg Befri Beløn gennemføres i et partnerskab med Realdania og forventes at stå færdigt i sommeren 2012.
 
”Projektet har en høj grad af demonstrationsværdi i forhold til at få ny viden om byggeløsninger til undervisning og rehabilitering, der understøtter bevægelse for alle,” siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania. –”Det nye vandtræningscenter kommer desuden til at stå som et arkitektonisk landmark, der kan give en fornyet helhed til højskolens bygninger.”  
 
Fakta:
De fem hold der deltog i konkurrencen:
·       Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S og COWI
·       Arkitema, Bascon og Con-Pro
·       CEBRA A/S og NIRAS
·       Cubo Arkitekter A/S, Hjælpemiddel Instituttet, Force 4 architects, GBL Gruppen
        for By og Landskabsplanlægning ApS, DBI og Hundsbæk & Henriksen
·       KHR Arkitekter A/S, Poulsen & Partnere A/S og Alectia
 
Bevæg Befri Beløn består primært af:
·       Vandtræning med varmtvandsbassin
·       Multifunktionel hal med bevægelsescenter
·       Et audiovisuelt undervisningsrum
·       Forventet åbning: Sommeren 2012

 
Finansielle partnere, der har muliggjort projektet og doneret midler til dets realisering er: 
Realdania, Egmont Fonden, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Elsass Fonden, Satspuljen, Odder Kommune og Egmont Højskolen. Rambøll Danmarks A/S er ansvarlig bygherrerådgiver i samarbejde med Søren Jensen A/S.