x

Fokus på nye udviklingsmuligheder for Varbergparken i Haderslev

Pressemeddelelse 2. februar 2005

Varbergparken i Haderslev har svært ved at tiltrække nye lejere, og det skal der nu gøres noget ved. Haderslev Andels Boligforening og Haderslev Kommune vil iværksætte en række nye tiltag for at understøtte den positive indsats som områdets beboere, Haderslev kommune og frivillige organisationer har sat i gang. Men først skal kvarteret og dets potentialer analyseres med støtte fra Fonden Realdania. Ideen er tillige at bruge erfaringerne fra Varbergparken som inspiration for udviklingsprojekter i andre tilsvarende sociale boligområder.

Varbergparken er et stort boligkompleks i Haderslev med 508 lejligheder. Det er opført over en periode på ca. 10 år, hvor den sidste del stod færdig i 1981. På trods af den smukke placering med en unik udsigt over Haderslev by og fjorden er det blevet stadig sværere at tiltrække nye lejere. Den udvikling skal analyse-projektet være med til at vende gennem udvikling af strategier for mulige tiltag. Det er tanken også at integrere erhverv, sociale aktiviteter og kulturaktiviteter, for derigennem at støtte sammenhængskraften til byen.
 
Haderslev Andels Boligforening har på forhånd udarbejdet en helhedsplan for Varbergparken, som Rambøll Management skal lave en effektvurdering af. Med udgangspunkt heri bliver der udarbejdet en overordnet udviklingsstrategi, som via konkrete anbefalinger vil understøtte en positiv udvikling i området. Sideløbende foretager Gehl Architets en arkitektonisk vurdering af udeområderne i Varbergparken, der skitserer  de konkrete fysiske rammer for de foreslåede projekter.
 
Målet er at skabe en større sammenhæng mellem Varbergparken og de omkringliggende by- og boligområder, samt at forbedre forbindelsen mellem bygningernes indre og ydre. Blandt de mulige tiltag er renovering af bebyggelsen, forbedring af infrastrukturen og udvikling af det omgivende grønne område.
 
 ”Det er meget positivt, at der bliver foretaget en grundig effektvurdering af planen for Varbergparken. De konklusioner, der kommer ud af analysen, vil give os nogle solidt funderede retningslinjer for, hvordan den forestående opgave skal håndteres”, udtaler forretningsfører Hans-Jørn Hannibal,  Haderslev Andels Boligforening.
 
Realdania har bevilget 750.000 kr. til projektet, og i den forbindelse udtaler direktør Hans Peter Svendler: ”Det, som gør dette projekt særlig interessant, er, at det både kan være til gavn for de konkrete forhold i Varbergparken og samtidig giver nogle mere generelle bud på, hvordan vi imødegår de udfordringer, som knytter sig til denne særlige type boligbyggeri. Med Realdanias støtte ønsker vi at være med til at udvikle nogle bredt anvendelige strategier, som kan være til gavn for de andre boligforeninger i Danmark, der står i lignende situationer.”

Yderligere oplysninger  

Projektleder Marianne Kofoed, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666  
Forretningsfører Hans-Jørn Hannibal, Haderslev Andels Boligforening, tlf. 7452 7340