x

Varmings eget hus er meget moderne og et tidligt eksempel på en ny måde at strukturere boligen på med et åbent køkken i tæt sammenhæng til stuen. Huset er således et udtryk for, at den højborgerlige måde at bo på var i opløsning, og at kvindens rolle i hjemmet var under forandring.

Husets største kvalitet findes i den meget smukke dobbelthøje stue med det indskudte dæk. Huset er opført med statslån, der ikke tillod, at det samlede boligareal overskred 130 kvadratmeter. Den indskudte etage er Koppels raffinerede måde at øge det samlede antal kvadratmeter og samtidig en af de mest vellykkede rumdannelser i dansk modernisme.

Smarte løsninger

Jørgen Varming stod selv for den ingeniørmæssige projektering af huset i et tæt samarbejde med arkitekterne Koppel. En af Varmings mest markante ideer er det imponerende næsten seks meter brede hejsevindue, der fungerer via et sindrigt lod- og trissesystem, og som åbner stuen mod haven.  Glasfacaden er én blandt flere ingeniørmæssige bedrifter i huset, der også rummer et særligt varmesystem, hvor varm luft via kanaler under gulvet blæses op gennem riste ved vinduerne. 

Danmarks første emhætte

Huset rummer også Danmarks første emhætte, en skakt til vasketøj fra køkkenet til kælderen, specialdesignede skydedøre og foldevægge samt et køkkenalrum, der blev udtænkt og skabt, længe før begrebet "køkkenalrum" overhovedet var opfundet.

Huset var hjem for familien Varming frem til 2001. Realdania By & Byg købte huset for at bevare og sikre det for eftertiden, og huset indgår nu i Realdania By & Bygs ejendomssamling.

Hvis du ønsker at se huset, beder vi om, at du viser hensyn, da huset er udlejet til privat beboelse. Adgang kun efter aftale. Kontakt info@realdaniabyogbyg.dk for evt. besigtigelse.

Arkitekter

Varmings eget hus er opført i 1952. Det er tegnet af ægteparret Nils og Eva Koppel i tæt samarbejde med ingeniør Jørgen Varming. Året efter færdiggørelsen af huset blev det udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i form af tegninger, modeller og fotos. Huset blev desuden den direkte anledning til, at Eva og Nils Koppel i 1955 modtog Eckersberg Medaillen, og samme år blev huset vist på en udstilling i det nyåbnede Maison du Danemark i Paris.

Varmings hus blev efterfølgende publiceret i flere end 30 fagbøger og tidsskrifter, også mange udenlandske. I de danske ugeblade Alt for Damerne, Tidens Kvinder og Billed Bladet blev det fotogene interiør vist frem, og den fleksible indretning og køkkenets emhætte blev omtalt med begejstring.

Nils og Eva Koppel
Ægteparret Koppel fik deres store gennembrud i 1957 med Langeliniepavillonen i København, og de har tegnet og restaureret en lang række markante bygninger bl.a. Panum Instituttet og Københavns Universitet Amager, som i dag stadig fremtræder som markante eksempler på efterkrigstidens brutalisme.

Jørgen Varming
Jørgen Varming var en særdeles anerkendt ingeniør, der i 1933 sammen med Niels Steensen grundlagde ingeniørfirmaet Steensen & Varming A/S. Blandt firmaets opgaver kan nævnes: Aarhus Rådhus, Søllerød Rådhus, Forskningscentret Risø og European Space Research Centre in Holland, St. Catherine's College i Oxford, Edinburgh Universitets Bibliotek og Operahuset i Sydney.

 

 


Restaurering

Efter sin mands død solgte Birgit Varming huset i 2001. Tolv år efter solgte denne ejer huset til Realdania Byg (nu: Realdania By & Byg). Heldigvis har begge ejere passet meget fint på huset. Det fremtræder derfor særdeles autentisk og originalt, og både den rumlige indretning og husets faste elementer og inventar er i stor udstrækning bevaret. Det gælder i særlig grad køkken, badeværelse og den lange skabsgang.

Restaureringen af huset koncentrerede sig især om overflader og istandsættelse af installationer. Teknikken bag det store hejsevindue blev gennemgået og selve vinduesrammen isoleret. Samtidig blev der sat nyt, energioptimeret glas i alle vinduer.

Væggen mellem det ene børneværelse og spisestuen, som med tiden var revet ned, blev genopført, og begge børneværelser såvel som alle andre rum og overflader fik de oprindelige farver tilbage. Der blev tillige gjort et stort arbejde med at finde enten originale eller nye fliser i oprindelig stil til både køkken og bad.

I kælderen blev der installeret nyt gasfyr, og varmluftkanalerne blev renset og gennemgået.