x

God karma og holdånd giver bedre byggeproces

Pressemeddelelse 11. april 2016

Fokus på bløde værdier er med til at sikre at bundlinjen holder på byggeriet af det nye Vendsyssel Teater.

Byggeriet af det nye Vendsyssel Teater sker efter en samarbejdsform mellem alle byggeriets partnere, der hedder ”partnering”. Det kræver, at alle parters kompetencer bliver inddraget så tidligt som muligt i både planlægningen og selve byggeriet. Det har givet en positiv atmosfære og kultur på byggepladsen i centrum af Hjørring, hvor alle faggrupper arbejder med hinanden fremfor – som det nogle gange er tilfældet – mod og på tværs af hinanden.

13. april holdes der rejsegilde på byggeriet. Men allerede inden første spadestik havde arkitekter og entreprenør en dag med en coach, og cirka hver tredje uge mødes arkitekter, entreprenør og bygherre. Det betyder blandt andet, at alle – fra håndværkere til arkitekter – får talt sammen og set hinanden i øjnene og talt om udfordringer og fælles løsninger.

”Der er ingen tvivl om, at denne her måde at samarbejde på betyder, at vi som bygherre og kommune sikrer, at vi får mest mulig kvalitet for pengene, og at budget og dermed tidsplan holder. Det er altafgørende for os som kommune, og noget vi har stor fokus på i så stort og kostbart byggeri, som teateret her er,” siger borgmester Arne Boelt (S).

Realdania arbejder med at understøtte og udvikle gode processer inden for byggeri og har f.eks. brugt samme model ved byggeriet af Dokk1 i Aarhus.

”Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejdsformer som denne her. Det giver både en skarpere, smidigere og mere involverende byggeproces og derfor også et bedre resultat i sidste ende,” siger filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro.

Partnering-tanken, der bygger på medspil og tillid frem for modspil og mistillid, har forplantet sig til alle de håndværkere, der har eller har haft teaterbyggeriet som arbejdsplads.

”Det har været en helt særlig positiv proces, fordi vi fra begyndelsen har været inddraget i planlægning og projektering med Hjørring Kommune som bygherre, arkitekter, ingeniører og ikke mindst de facadeentreprenører, vi i fællesskab har valgt til opgaven. Det har skabt en fælles forståelse af opgaven, og alle har medvirket positivt til at få projekteret et smukt, bygbart og funktionelt teater inden for den økonomiske ramme,” siger direktør Asger Enggaard fra A. Enggaard A/S.

Det nye Vendsyssel Teater i Hjørring til ca. 180  millioner kroner står klar til november 2016 med officiel indvielse d. 14. januar 2017. Hjørring Kommune bidrager med ca. 60 mio. kr, foreningen Realdania med 70 mio. kr., mens Det Obelske Familiefond og den lokale ENV-Fonden hver støtter med 25 mio. kr. Desuden har flere andre fonde bidraget med inventar og lys; Spar Nord Fonden med facadelys.