x

Teater- og oplevelseshus i Hjørring et skridt nærmere

Pressemeddelelse 4. maj 2011

Hjørring Kommune og Realdania er gået sammen om at undersøge, om det unikke og velbesøgte egnsteater i Hjørring – Vendsyssel Teater – kan styrkes, så det særlige teater kan være en af flere drivere for udviklingen af Hjørring by og hele Vendsyssel.

Hjørring huser det særlige Vendsyssel Teater. Teatret har gennem mange år i kraft af sine intime og professionelle opsætninger skabt grundlag for at kunne tiltrække både besøgende og kulturelle institutioner til byen. Teatrets nuværende fysiske rammer rummer dog ringe muligheder for videreudvikling. Etableringen af et nyt teater- og oplevelseshus i Hjørring skal derfor ses som fyrtårnet for en satsning, hvis vision er at skabe energi til vækstlaget, de unge og de kreative i landsdelen, samt at give vendelboerne helt nye og spændende oplevelser.

Et teater- og oplevelseshus vil sammen med flere af byens andre kulturelle og arkitektoniske arvestykker understøtte en positiv udvikling af bymidten i Hjørring. Huset etableres i en central del af byen i krydsfeltet mellem Amtmandsboligen, stationen og den øvrige by. Med et visionært bygningsværk, der rummer teater, musikskole og andre kreative funktioner, vil et teater- og oplevelseshus desuden kunne medvirke til at fastholde og udvikle Hjørrings historiske rolle som hele regionens kreative og uddannelsesmæssige dynamo.

Hjørring Kommune vil nu yderligere undersøge grundlaget for at etablere et nyt teater- og oplevelseshus i Hjørring og i samarbejde med Realdania igangsætte en egentlig forundersøgelse. I forundersøgelsen tilknyttes blandt andet arkitekt og scenograf Steffen Aarfing, som er én af landets fremmeste rådgivere indenfor sceneteknik og teaterbyggeri.

Formålet med forundersøgelsen er at belyse en lang række tekniske forhold og give nærmere indikationer på en egentlig anlægsøkonomi, samt finansieringsmodeller. Tanken er, at bygningen udover teateret også skal huse kommunens musiske skole og andre kulturelle foreninger og aktiviteter. Derfor skal mulighederne for samspil mellem husets funktioner og aktiviteter – samt byen i øvrigt – beskrives. Når forundersøgelsen foreligger, skal der så tages endelig stilling til, hvorvidt og hvordan byggeriet kan gennemføres.

Borgmester Arne Boelt glæder sig meget over Realdanias engagement i forundersøgelsen og udtaler: ”Teaterinteressen i Vendsyssel er stor og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at et nyt teater i Hjørring med dets liv og puls vil have en dynamoeffekt på by- og kulturlivet, såvel i Vendsyssel som i hele Nordjylland. Vi har jo potentialet og vækstlaget både blandt professionelle og amatører. Vi kan forhåbentlig indenfor nogle få år tilbyde udøvere og publikum de nyeste og mest inspirerende rammer, og så vil man ikke kunne komme uden om Vendsyssel som førende, hvad angår udvikling og udbud af kultur- og teateroplevelser af høj kvalitet.”

”I dag kan byer – især de byer som ligger i de såkaldte yderområder – med fordel udvælge de særlige lokale potentialer og gøre dem til omdrejningspunkt for udviklingen. Et nyt teater- og oplevelseshus vil kunne fungere som generator for både Hjørring og hele den kulturelle og uddannelsesmæssige udvikling i et af Danmarks yderområder. Samtidig vil den fysiske placering af huset i Hjørring understøtte den bymæssige udvikling og medvirke til at skabe sammenhængskraft og dynamik i bymidten,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Hjørring Kommune.