x

Vestermølle ved Skanderborg vej mod fremtiden

Pressemeddelelse 1. oktober 2004

Skanderborg Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Skanderborg Kommune kan nu gå i gang udarbejdelsen af et dispositionsforslag for en etapevis genopretning og nyudnyttelse af bygningsanlægget Vestermølle. Det sker på baggrund af en bevilling af støtte på 760.000 kr. fra Fonden Realdania.

Skanderborg Kommune er meget stolt af, at Realdania har fundet, at Vestermølle har en sådan karakter, at Realdania vil give den betydningsfulde håndsrækning der ligger i, at det nu bliver muligt at få tilvejebragt et bygningsmæssigt og økonomisk værktøj for den etapevise indsats, der skal til for at genoprette Vestermølle til en byggeteknisk, æstetisk og bygningshistorisk forsvarlig stand med henblik på nye anvendelsesmuligheder.

Vestermølle er i dag overdraget til Foreningen Vestermølle, som også har været initiativtager til henvendelsen til Realdania. Foreningen vil naturligvis blive en væsentlig samarbejdspartner ved udarbejdelsen af dispositionsforslaget og senere ved gennemførelsen af de konkrete projekter, der vil blive udmøntet i forlængelse af forslaget.

Foreningen Vestermølle har været etableret i 2½ år og har allerede nu indgået aftaler med så mange aktive foreninger om brug af Vestermølle, at stedet i dag er udgangspunkt for ca. 450 personers – børn som ældre – aktiviteter indenfor sport, historie, kultur og anden fritid.

Med udmeldingen fra Fonden Realdania forventer Vestermølleforeningen, at den positive opstart vil få yderlige et skub i udviklingen af Vestermølle.

Skanderborg Kommune har indgået aftale med arkitektfirmaet Frost Larsen, Skanderborg, om udarbejdelse af dispositionsforslaget.

Eventuelle supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for bestyrelsen for Vestermølle, Karsten Aagaard, tlf. 21492761/86511626, til kommunens bygningssagkyndige Svenne Paulsen, tlf. 87942005 eller til projektleder i Fonden Realdania, Christian Andersen, tlf. 70116666.

Med venlig hilsen

Aleksander Aagaard, Borgmester
Karsten Aagaard, Formand Foreningen Vestermølle