x

Istandsættelse af laden på Vestermølle ved Skanderborg markerer samtidig afslutning på otte års restaureringsarbejde

Pressemeddelelse

14. november 2011

Der er gået otte år, siden de første skitser til restaureringen og ombygningen af Vestermølle blev lavet. Efter en grundig ansigtsløftning, hvor gården samtidig er ombygget til nye formål, står Kultur-, Aktivitets- og Formidlingscenter Vestermølle i dag næsten helt færdigt og drives med stort engagement blandt andet af en gruppe lokale ildsjæle. Det eneste udestående er restaurering af møllens ladebygning, hvortil Realdania netop har bevilget 1,75 mio. kr. så den kan stå færdig i løbet af 2012.

test

Unik bygning med mange formål
Laden er Vestermølles smukkeste og mest karakteristiske bygning, opført i 1841 som kørelade med sideloer i klassicistisk stil. Dens bærende trækonstruktion gør det til en speciel oplevelse at være i det 300 kvm højloftede rum med kig gennem staldvinduer lige ud til søen få meter mod vest. For to år siden blev ladens murværk sat i stand, og bygningen fik nyt tag. Realdania-bevillingen sikrer nu den indvendige istandsættelse og isolering af huset, så det med respekt for byggestilen kan bruges året rundt til udstillinger, seminarer, møder, koncerter og sammenkomster.

Når laden står færdig i juni 2012, er hele den gamle gård ved Skanderborg Sø ikke blot bygningsrenoveret, men også indrettet som værksteder, møde- og foreningslokaler samt restaurant til glæde dels for 1.500 medlemmer fra de foreninger, der holder til på Vestermølle, dels for offentligheden, som også bruger centret og dets omgivelser.

At bevare og at bruge
Vestermølle er i dag et meget populært udflugtssted, som tiltrækker mange forskellige brugere. Tanken om at gøre kulturarven til et aktiv og give den nye funktioner er da også en af de væsentlige motivationer for Realdanias støtte til projektet. "Det handler om at bevare og bruge", forklarer Realdania-projektleder Christian Andersen. "Vi ønsker at være med til at sikre en hensigtsmæssig, fremtidig anvendelse af bygningerne, der jo også har en helt unik beliggenhed. Oveni er Vestermølle også i høj grad et meget vellykket ildsjæle-projekt, hvor frivillige i samarbejde har skabt meget flotte resultater, som mange andre projekter kan lade sig inspirere af.

Finansiering
Skanderborg Kommune har bevilget 400.000 kroner til istandsættelse af Laden, Foreningen Plan-Danmark 350.000 kroner, Fællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og Hustrus Mindefond og Foreningen af jydske Landboforeninger 100.000 kroner og Nordea-Fonden 50.000 kroner. Hertil kommer 150.000 kroner fra tidligere kommunale ikke brugte bevillinger til Vestermølle-projektet, og endelig stiller Foreningen Vestermølle ved nogle af dens medlemsforeninger med 750.000 kroner.

Realdania bidrager til ladens restaurering med 1,75 mio. kr. Gennem årene har Realdania dermed i alt bidraget til omdannelsen og sikringen af Vester Mølle med 6,7 mio. kr. Den samlede investering i ombygning og restaurering af Vestermølle løber op i 33 millioner kroner.