x

Vestkysten skal løftes som samlet destination

I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs vestkysten en samlet udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. 

Vi støtter fuldt op om udviklingen, der tager afsæt i stedbundne potentialer og skal gavne såvel gæster som dem, der bor og arbejder langs den danske vestkyst.

Derfor har vi afsat i alt 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst.

Baggrund for vores indsats

Med vores indsats ’Vestkysten viser Vejen’ ønsker vi at understøtte implementeringen af ’Udviklingsplan for Vestkysten’. For i de fleste af vestkystkommunerne falder antallet af arbejdspladser - især inden for landbrug og produktion -, der sker en flytning fra land til by og befolkningssammensætningen ændres. Der er derfor behov for nye løsninger og indsatser, der kan bidrage til fortsat at gøre det attraktivt at bo, arbejde og gæste områderne.

Vestkysten har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling, f.eks. en enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. En turisme, der er forankret i kysten og naturen omkring, kan være vejen til nye stedbundne jobs og udvikling af relaterede erhverv. 

Udviklingsplanen ser på Vestkysten som en samlet destination og viser, hvordan man kan bevare og beskytte naturen langs kysten ved at koncentrere turismeudviklingen i 18 udvalgte feriesteder. 'Vestkysten viser Vejen' skal bidrage til at få realiseret visionen.

Søg støtte

Med Vestkysten viser Vejen vil vi løfte flere af de centrale kystbyer og styrke attraktioner langs kysten til gavn for alle, der bor ved og besøger vestkysten. Alle projekter skal være forankret i de 11 vestkystkommuner og overholde Udviklingsplanens seks udviklingsprincipper.  

Vores ansøgningsproces er opdelt i to runder. I første runde støtter vi både strategisk-fysiske udviklingsplaner for de centrale kystbyer og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. I anden runde kan der søges om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyen. 

Der er nu åbent for ansøgninger i runde 1, der har frist for ansøgninger den 16. maj kl. 16. Anden runde gennemføres i 2020.

Ansøgningsrunde 1A: Strategisk-fysiske udviklingsplaner 

I første ansøgningsrunde forventer vi at støtte op til 5-7 strategisk-fysiske udviklingsplaner. De strategisk-fysiske udviklingsplaner støttes med op til 500.000 kr. afhængigt af projektets størrelse og karakter, dog max 50% af projektets samlede budgetsum. Midlerne skal anvendes til en ekstern rådgivning - der skal dog ikke bydes ind med en rådgiver i ansøgningen. 

Disposition for ansøgning - strategisk-fysiske udviklingsplaner

Strategisk-fysiske udviklingsplaner er ét af de tiltag, der er givet i 'Udviklingsplan for Vestkysten'. Planerne skal udarbejdes for de 18 udvalgte feriesteder, der er udpeget i Udviklingsplanen, så der bliver sat en kurs for udviklingen og skabt et solidt fundament for offentlige såvel som private investeringer. Det handler om at få skærpet stedernes profil, løfte kvaliteten, udvide sæsonen, differentiere overnatningskapaciteten og øge oplevelsesmulighederne.

Ansøgningsrunde 1B: Foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner

Vi forventer samtidig at støtte op til 6 foranalyser af ikke-kommercielle attraktioner i første ansøgningsrunde. Der kan enten være tale om nye attraktioner eller om videreudvikling af eksisterende attraktioner beliggende i en af de 11 vestkystkommuner.  Foranalyserne støttes med op til 200.000 kr. afhængigt af projektets størrelse og karakter, dog max 50% af projektets samlede budgetsum. Midlerne skal anvendes til indhentning af ekstern rådgivning. Der skal ikke bydes ind med en rådgiver i ansøgningen.

Disposition for ansøgning - foranalyser for attraktioner

Udviklingsplan for Vestkysten peger på, at der skal arbejdes med at øge oplevelsesmulighederne langs Vestkysten. Nye stærke oplevelser i form af besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner kan bidrage til en positiv udvikling - f.eks. ved at skabe flere gode grunde til at besøge hele kysten i en større del af året.

Søg støtte

Der er åbent for ansøgninger til første fase frem til den 16. maj kl. 16. Ansøgninger sendes til vestkysten@b-a-r-k.dk

Hent vores vejledning til ansøgninger her.

Prækvalifikation af rådgivere

Vi søger også rådgivere, der kan hjælpe kommunerne med at udarbejde de strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte feriesteder langs den jyske vestkyst. Derfor kan interesserede rådgiverteams nu anmode om prækvalifikation. Frist for ansøgninger fra rådgivere er senest den 16. maj 2019 kl. 16.00. Spørgsmål kan stilles til vestkysten@b-a-r-k.dk frem mod fristen, og spørgsmål og svar offentliggøres løbende.
 

Invitation til prækvalifikation af rådgiverne

Udviklingsprincipper

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten bygger på en række principper, for udviklingen. Det er en forudsætning for vores støtte, at ethvert projekt overholder udviklingsprincipperne. 

Udviklingsprincipperne er:  

 • Koncentrer udviklingen – skab kritisk masse
  Udbyg de eksisterende stærke feriesteder og udvikl nye steder med et særligt potentiale.
 • Beskyt og benyt
  Koncentrer udviklingen i og omkring allerede bebyggede områder og frihold den uberørte natur.
 • Øg døgnforbruget gennem kvalitet
  Øg kvaliteten hele vejen rundt, både i byer, natur, overnatningssteder, aktiviteter, produkter og service.
 • Styrk de lokale særkender og kvaliteter
  Styrk de lokale særkender og kvaliteter langs Vestkysten og differentier produktet fra sted til sted.
 • Tænk i flere sæsoner
  Tænk oplevelsesmuligheder og produkter sammen, så det samme 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Podcast

Vi har tidligere samarbejdet med kommuner om at løfte kvaliteten i kysternes turistbyer. Lyt til vores podcast om Marielyst og hør, hvordan et læs egeplanker kan puste nyt liv i en gammel ferieby.

 
Hør vores andre podcasts:

Podcasts

 

Publikationer

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere