x

Tre danske veteranhjem på vej

Pressemeddelelse 5. maj 2010

Siden 2. Verdenskrig har et stort antal danskere være udsendt i Danmarks tjeneste til brændpunkter rundt om i verden. Hjemsendt personel og pårørende har ofte behov for at fastholde og udvikle sammenhold og kammeratskab i uformelle rammer. Det er baggrunden for, at Danske Soldater og Marineforeninger nu i samarbejde med Forsvarsministeriet og Realdania etablerer veteranhjem i Aalborg, Fredericia og på Frederiksberg.

Med Forsvarsforliget i 2009 vedtog Folketinget at igangsætte en veteranpolitik. Med etableringen af de tre veteranhjem vil Danske Soldater- og Marineforeninger – som et supplement til de eksisterende tiltag – kunne skabe rammer og muligheder for, at alle veteraner og pårørende kan mødes under uformelle former og vilkår, for derigennem at styrke sammenhold og kammeratskab. Samtidig vil man kunne imødekomme og afhjælpe nogle af de behov, der opstår som følge af tjeneste i forbindelse med udsendelse.

De nye veteranhjem etableres af en nystiftet fond – Fonden Danske Veteranhjem – der skal varetage såvel bygninger som drift. Veteranhjemmene bliver etableret i bygninger uden for Forsvarets områder – enten ved leje eller ved køb af bygninger. Bygningerne vil blive sat i stand til formålet, nemlig at skabe uformelle rammer for veteranerne og deres pårørende.

Veteranhjemmene og bygningernes daglige drift vil blive varetaget af selvejende institutioner, der etableres for hvert af veteranhjemmene. Fundamentet for de selvejende institutioner er frivillige med tilknytning til soldater- eller marineforeninger samt andre med interesse for sagen. De mange frivillige vil som udgangspunkt sikre, at veteranhjemmene bliver et åbent tilbud døgnet rundt. Hjemmene vil tilbyde socialt samvær, praktisk hjælp og vejledning. De vil samtidig kunne fungere som kortvarigt aflastningshjem for såvel veteraner som pårørende.

Fonden Danske Veteranhjem forhandler i øjeblikket med Aalborg, Fredericia og Frederiksberg Kommuner om etablering i eksisterende bygninger. Selve istandsættelsen af bygningerne bliver finansieret af Realdania med 4,6 mio. kr., mens veteranhjemmenes drift finansieres med 7,5 mio. kr. over fem år af Forsvarsministeriet som en del af Forsvarsforliget 2010-2014.

”Støtten til danske veteraner og deres pårørende er stor. Samfundet gør meget – rigtig meget – for både at vise påskønnelse af indsatsen og for at afhjælpe de skader, der måtte være sket under udsendelse. Der har fra mange veteraners side længe være udtrykt ønske om at få et veteranhjem, et sted hvor veteraner, og deres pårørende, under uformelle former, kunne mødes,” siger Jan Brun Andersen, Danske Soldater- og Marineforeninger, og fortsætter: ”Vi er meget stolte af, på denne måde, at kunne støtte op om vores veteraner og deres pårørende. Samtidig takker vi både Forsvarsministeriet og Realdania for at have gjort det muligt at etablere veteranhjemmene”.

”Jeg lægger stor vægt på, at de udsendte soldater, veteranerne og deres familier anerkendes og støttes på bedst mulig vis. Aftalen om de 3 kommende veteranhjem, der er forankret i Forsvarsforliget 2010-2014, er et flot eksempel på et sådant initiativ. Det er meget positivt, at de frivillige kræfter i vores soldater- og marineforeninger vil påtage sig at drive de 3 veteranhjem i Ålborg, Fredericia og på Frederiksberg døgnet rundt, hele året. For mig er det vigtigt, at veteranhjemmene vil kunne rumme såvel de mange soldater, der kommer mere berigede hjem, som de soldater, der kommer hjem med sår på sjæl eller legeme. Jeg er taknemmelig og glad for Realdanias økonomiske støtte til projektet, som sammen med Forsvarsministeriets årlige driftstilskud på 1,5 mio. kr. vil muliggøre projektets realisering. Jeg vil spændt følge veteranhjemmenes udvikling i den kommende tid,” siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

”Vi har stor respekt for det frivillige arbejde, der er grundlaget for, at Danske Soldater- og Marineforeninger nu kan etablere de tre veteranhjem. Ved at istandsætte og tilpasse allerede eksisterende bygninger så disse lever op til behovene, vil man hurtigt og fleksibelt kunne starte hjemmene op og i uformelle rammer tilbyde mulighed for samvær og den støtte, som hjemsendte danske veteraner og deres pårørende kan have behov for”, siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.