x

Området omkring Viborg Station og de tilstødende erhvervs- og boligområder står over for en forvandling, der dels skal sikre bedre sammenhæng mellem midtbyen og sydbyens erhvervsområde på tværs af banen, dels skal give Viborg et knudepunkt for den lokale og den regionale, kollektive trafik.

Udviklingen af stationsområdet og det tilstødende erhvervsområde skal bidrage til at gøre midtbyen til et dynamisk bycenter for hele kommunen og give bud på den langsigtede anvendelse af erhvervsområdet. Samtidig skal projektet være med til at fremme en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at gøre det let og attraktivt at benytte bus, tog og cykel.

Byudviklingsprojektet i Viborg Midtby sætter fokus på, hvordan man løser de barriereproblemer, som stationsområder ofte giver, og på hvordan man omdanner bynære erhvervsområder. Projektet vil derfor potentiale til at fungere som demonstrationsprojekt for andre byer, som står over for lignende udfordringer. 

Viborg Kommune gennemførte sammen med Realdania i 2011-2012 en konkurrence om Viborg Baneby – et nyt byomdannelsesområde på kanten mellem forstaden og bymidten i Viborg. Et centralt element i vinderforslaget var etablering af en banebro som en ny, markant cykel- og fodgængerforbindelse over banen, sådan at Banebyen bindes tættere sammen med bymidten. Formålet er at skabe bedre tilgængelighed til byomdannelsesområdet og dermed motivere offentlige og private parter til at investere i området.

Det nuværende projekt er en fortsættelse af konkurrencen, der skal realisere visionen. Realdania og Viborg Kommune vil tilrettelægge processer, der skal sikre, at projektet får en høj, arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal der fortsat være dialog med de mange interessenter, der er en aktiv del af forstædernes udvikling, og som i praksis skal løfte de investeringer, der bliver kickstartet.

Viborg Banebro - kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten (PDF)

Helhedsplan

Der er tidligere blevet gennemført en byplankonkurrence, som har mundet ud i en helhedsplan for stationsområdet. Vinderne af konkurrencen er Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med RUM, TYRÉNS AB, Professor Claus Bech-Danielsen, SUSTURB ApS, Lise Gamst og Sadolin & Albæk.

Dommerbetænkningen

Forud for byplankonkurrencen blev der foretaget forundersøgelser, og de involverede interessenter blev inddraget.

Projektet er en fortsættelse af en forudgående konkurrence og forundersøgelse, som nu er afsluttet. Det nuværende realiseringsprojekt strækker sig fra 2014-2018.