x

Brug for nyt liv

Villerup er en herregård, som folk gennem mange generationer har haft en relation til, og derfor ønskede man også at genopfinde arbejdspladser med dyrkning og forarbejdning af pil. Herregården kan dateres helt tilbage til 1100-tallet - derfor var der også nogle af de gamle bygninger, som trængte til fornyet liv. Betydelige dele af gårdanlægget, i særdeleshed bindingsværksladen, stod mere eller mindre som ubrugelige opbevaring. 

Fornyet liv gennem produktion

De gamle bygninger har fået fornyet liv - ikke kun grundet restaurering, men gennem forædling af pil og produktion af grøn energi. Den restaurerede herregård danner nu ramme om produktionsområder med specialmaskiner til forarbejdning af pil, værkstedsfaciliteter, et varmt lagerområde, kantine og toiletforhold.

Derudover har planen været at gården skal danne ramme om et showroom, hvor de forskellige typer af pil og pileflis, flettede facader og land-art vises frem. 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård