x

Fem teams udvalgt til at realisere Vimby

Pressemeddelelse 23. oktober 2009

Prækvalifikationen til Vimby i Hjortshøj ved Århus er afsluttet. Ikke færre end 34 teams var interesserede i at realisere projektet. Nu er fem teams udvalgt til at deltage i totalentreprisekonkur-rencen og udarbejde deres bud på, hvordan projektet konkret skal tage form

Umiddelbart efter sommerferien inviterede Århus Kommune og Realdania til at byde på opgaven, og der er nu udvalgt fem teams, som går videre i konkurrencen.

De fem teams er:

  • Entreprenør: Allingåbro Totalbyg A/S, arkitekt: Cubo A/S, ingeniør: Viggo Madsen A/S
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, arkitekt: Arkitema K/S, ingeniør: Moe & Brødsgaard
  • Entreprenør: Davidsen Partners A/S, arkitekt: Cebra A/S, ingeniør: Rambøll A/S
  • Entreprenør: Raunstrup A/S, arkitekt: Friis og Moltke A/S, ingeniør: Bascon A/S
  • Entreprenør: Q-Construction, arkitekt: Lumo Arkitekter + Kamp Arkitekter,
    ingeniør: Almbjerg A/S

Andelssamfundet i Hjortshøj og Århus Kommune ønsker at etablere et bofællesskab for 16 udviklingshæmmede unge. Det er målet, at de unge bliver en del af det eksisterende andelssamfund og hvis man har lyst kan deltage i det daglige arbejde med f.eks. at passe dyr og grøntsager i det økologiske landbrug.

Formålet med projektet, der har fået navnet ”Vimby” (Welcome in My Backyard), er at skabe nogle fysiske og sociale rammer, som baner vejen for en succesfuld inklusion af udviklingshæmmede. Det er vigtigt for projektets parter, at der ikke blot bliver tale om et nyt bofællesskab – men i høj grad også et sted, hvor de udviklingshæmmede føler, at de er en del af en hverdag og et arbejds og nabofællesskab.

Det forventes, at den endelige vinder af totalentreprisekonkurrencen er fundet 1. marts 2010.

Om projektet:

Der skal bygges i alt 16 boliger, som bliver opført efter loven for almenboliger. Boligerne bliver finansieret af Århus Kommune, og anlægsbudgettet er på godt 23 mio. kr. Projektet er forankret i en styregruppe med repræsentanter for Århus Kommune, Udviklingshæmmedes Landsforening (ULF), Andelssamfundet Hjortshøj og Realdania, som støtter projektet med 2,8 mio. kr. Når projektet står færdigt vil det nye botilbud organisatorisk høre under Bocenter Nord i Århus Kommune.

Om Andelssamfundet i Hjortshøj:

Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH)j er et lille lokalsamfund, som er bygget på et socialt og bæredygtigt grundlag. AiH består af 7 bogrupper af forskellig størrelse. Med en 8. bogruppe, som et bofællesskab for udviklingshæmmede, beriger vi det allerede eksisterende fællesskab.  De cirka 200 beboere i andelssamfundet er fælles om spisning, transport og kulturelle aktiviteter. Derudover driver andelssamfundet et økologisk landbrug.