x

Velkommen i min baghave!

Pressemeddelelse 17. marts 2010

Andelssamfundet i Hjortshøj rykker grænserne for det sociale ansvar. Århus Kommune bygger 16 boliger til voksne udviklingshæmmede midt i Andelssamfundet – med støtte fra Realdania. Onsdag offentliggjorde socialrådmand Hans Halvorsen, at Allingåbro Totalbyg har vundet byggeprojektet.

’De må gerne være her, men bare ikke i min baghave.’ Sådan lyder det ikke sjældent, når boliger til mennesker med særlige behov skal placeres. Men Andelssamfundet i Hjortshøj udfordrer fordommene og inviterer 16 voksne udviklingshæmmede til at blive en del af bo- og arbejdsfællesskabet. De nye boliger bliver placeret midt i bydelen.

”Andelssamfundet har spillet ud med et visionært projekt, og jeg er glad for, at Århus Kommune kan føre det ud i livet. Projektet viser vejen for, hvordan vi får medborgere med handicap inddraget i fællesskabet. Derfor håber jeg også, at andre vil lade sig inspirere af de spændende tanker,” siger socialrådmand Hans Halvorsen.

Byggeriet af de 16 boliger går i gang efter sommerferien, så boligerne ventes at stå klar til indflytning i efteråret 2011. De nye beboere vil indgå i Andelssamfundet på lige fod med de øvrige beboere og tage del i de daglige aktiviteter med fx at dyrke jorden og passe dyrene i det økologiske landbrug.

”Vi giver de udviklingshæmmede et trygt og overskueligt miljø, hvor de kan udvikle sig gennem de fælles aktiviteter og socialt samvær – vi kalder det ’landsbypædagogik’. Når man er udviklingshæmmet, ser og reagerer man anderledes på verden. Det giver en dynamisk hverdag, som også kan udfordre os på vores rummelighed. Vi glæder os til at byde vores nye bofæller velkommen,” siger Erling Deigaard, som er blandt initiativtagerne i Andelssamfundet og selv arbejder med målgruppen til daglig.

Projektet støttes af Realdania. Herfra siger projektleder Marianne Kofoed: ”Hele processen med en konkurrence i flere faser betyder, at vi har fået tænkt projektet rigtig godt igennem. Nu står vi med det optimale udgangspunkt for at bygge et bofællesskab, som kan danne de bedste rammer for de kommende beboere.”

Det er en enig dommerkomité, der har udvalgt vinderprojektet. Projektet tilgodeser med indlevelse de særlige behov, som de kommende beboere har. De udviklingshæmmede har været en del af dommerkomiteen i skikkelse af Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF). Tina Madsen fra ULF siger: ”Det har været et utrolig spændende projekt at være med i, for os der skal bo i husene. Vi føler virkelig, at vi er blevet taget med i projektet, og at vi er blevet hørt.”

I forlængelse af projektet vil Andelssamfundet udvide med nye værksteds- og landbrugsbygninger, der indrettes, så de tager højde for de nye beboeres behov. Bygningerne skal finansieres af fondsmidler.

Pressemeddelelse udsendt af Århus Kommune