x

Hvad skal Bornholm satse på for fremtiden?

Pressemeddelelse 9. september 2014

Bornholms Regionskommune er gået sammen med Realdania om at udvikle en visionsplan, der kan danne et realistisk grundlag for øens fremtid. Udviklingsarbejdet er del af Realdanias initiativ Yderområderne på forkant med omstillingen. Udover Bornholms Regionskommune samarbejder Realdania også med fire andre kommuner i yderområderne om at udvikle nye, strategiske visionsplaner.

Bornholm har meget at byde på – fra Folkemødet, produktion og fødevarer til klipper og strand. Men øen kæmper som flere andre yderområder også med et faldende befolkningstal, en voksende andel af ældre, tommer boliger og problemer med at tiltrække nye investeringer.

Udviklingen har allerede været i gang i en årrække. Men i disse år vokser presset på den kommunale service, på boligmarkedet og på arbejdsmarkedet for alvor.

Derfor vil Bornholms Regionskommune nu i samarbejde med Realdania samt Bornholms borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger skabe en visionsplan for Bornholms fremtid, der kan danne et realistisk udgangspunkt for øens udvikling i en tid med afvikling. Det er målet, at visionsplanen kan fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere strategiindsatser i Bornholms Regionskommune.

Visionsarbejdet vil tage udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der skaber vækst lige netop på Bornholm. Lige som man i udviklingsarbejdet også vil inddrage viden om Bornholms befolkningsudvikling, flyttemønstre og andet relevant og tilgængeligt datamateriale. Vidensgrundlaget vil også blive sat i sammenhæng med nationale og globale udviklingstendenser. Konkret handler det om at skabe klarhed over, hvilke dynamikker, der er på spil mellem de forskellige dele af samfundet. Hvad betyder udbuddet af offentlig service for eksempel for, hvor man bosætter sig? Er der sammenhæng mellem kultur- og fritidstilbud og bosætning? Hvilke drømme har tilflyttere om livet på Bornholm – og hvilke drømme har bornholmerne?

På den måde skal visionsplanen være et realistisk bud på, hvordan man kan skabe en anderledes og differentieret udvikling af et af Danmarks yderområder ved at udnytte de særlige potentialer og muligheder, som specifikt knytter sig til Bornholm.

Citater:
"Jeg mener, at vi på mange måder står ved en skillevej på Bornholm. Det er vigtige – men også komplekse beslutninger - der skal træffes de næste par år. Bornholms fremtid er et projekt, der skal hjælpe os med at vælge den rigtige vej. Derfor er jeg utrolig glad for, at Realdania støtter projektet og er med til at kvalificere den offentlige debat og de beslutninger, vi er nødt til at træffe.” siger borgmester Winni Grosbøll.

Programchef i Realdania, Karen Skou siger: ”Visionsplanen skal inspirere til, hvordan Bornholms specifikke stedbundne kvaliteter og potentialer kan blive springbræt for positiv udvikling. Målet er også, at visionsplanen kan inspirere andre af landets yderkommuner og bidrage til den generelle debat om, hvordan de danske yderområder kan komme på forkant med udviklingen.”

Fakta
Projektet Bornholms fremtid er organiseret ved en styregruppe med repræsentanter fra Bornholms Regionskommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Realdania.

Bornholms Regionskommune finansierer 50 procent af projektets samlede økonomi på 1 mio. kr. Realdania finansierer de resterende 50 procent.

Udviklingsarbejdet er en del af Realdanias initiativ Yderområderne på forkant med omstillingen, der indgår i programmet Mulighedernes Danmark. Under overskriften Planlægning og udvikling uden vækst er initiativet med til at tage fat om de problemstillinger, som landdistrikterne står overfor i form af vigende befolkningstal og tomme boliger. Dermed rettes blikket mod udviklingen af de stedbundne kvaliteter i stedet for mod vækst som den eneste udviklingsfaktor. Udover Bornholms Regionskommune samarbejder Realdania med Odsherred, Lolland, Hjørring og Ringkøbing Skjern om at udvikle nye, strategiske visionsplaner.

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.