Tinghuset på Voergaard Slot

På Voergaard Slot i Vendsyssel ligger ét af landets sidste birketinghuse. Før var huset truet af voldsomt forfald. Men som en del af vores kampagne ”Fremtidens Herregård” er tinghuset blevet genopført og har fået nyt liv som kaffestue og klubhus. Projektet har kombineret bygningsrestaurering, turismeudvikling og inddragelse af lokal samfundet.

Lokale muligheder 

Tidligere stod Voergaards tinghus mere eller mindre ubrugt hen, når det da ikke lige blev brugt som garage, hønsehus eller til opbevaring. Stråtaget var udtjent, dele af bindingsværket var ødelagt efter en misforstået renovering i 1967, og fundamentet under huset kunne ikke længere bære. I 2008 gik den ikke længere. 

På foranledning af Hans Jørgen Kaptain – formanden for Voergaards bestyrelse – blev Runa Christensen – formand for foreningen Voergaard Levende Historie – gjort opmærksom på mulighederne i ”Fremtidens Herregård”, og hun tog derefter initiativ til en plan, der skulle genrejse det faldefærdige birketingshus. Hendes idé var at aktivere huset, der kunne blive til gavn for Voergaards turistaktiviteter – ikke mindst den årlige festival ”Middelalderdage”.

Det omfattende projekt blev afsluttet i 2011. Først blev hele huset, minus skorstenen, taget ned og genopført med de samme materialer og metoder som i 1785, hvor huset sidste gang blev genopført efter en brand. I birketingstuen er der kommet kaffestue, mens den nordlige del – der fra gammel tid har været smedje – er blevet ikke-opvarmet museum for smedearbejde.


Restaureringen er så vidt muligt sket ved genbrug af de gamle materialer – blandt andet det gamle tømmer, knap halvdelen af murstenene samt en enkelt dør. Runa Christensen og foreningen Voergaard Levende Historie har været med hele vejen fra idé til færdigt hus, og ildsjælenes indsats har været en uundværlig ressource for projektet.

Støttet gennem kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. 

De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2011
  • Støttebeløb
  • 4.3 mio. kr.
  • Websites
  • Voergaard Slot

Kontakt

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Voergaard Slot, Voergaard 6

9330 Dronninglund

Relaterede projekter Se alle projekter

Bregentved barokhave

Vosnæs

Søllestedgaard

Fremtidens Herregård

{{ title }}

{{ description }}