x

Et ubrugt tinghus 

Tidligere stod Voergaards tinghus mere eller mindre ubrugt hen, når det da ikke lige blev brugt som garage, hønsehus eller til opbevaring. Stråtaget var udtjent, dele af bindingsværket var ødelagt efter en misforstået renovering i 1967, og fundamentet under huset kunne ikke længere bære. I 2008 gik den ikke længere. 

En omfattende genopførelse 

På foranledning af Hans Jørgen Kaptain – formanden for Voergaards bestyrelse – blev Runa Christensen – formand for foreningen Voergaard Levende Historie – gjort opmærksom på mulighederne i ”Fremtidens Herregård”, og hun tog derefter initiativ til en plan, der skulle genrejse det faldefærdige birketingshus. Hendes idé var at aktivere huset, der kunne blive til gavn for Voergaards turistaktiviteter – ikke mindst den årlige festival ”Middelalderdage”. Først blev hele huset, minus skorstenen, taget ned og genopført med de samme materialer og metoder som i 1785, hvor huset sidste gang blev genopført efter en brand. Restaureringen er så vidt muligt sket ved genbrug af de gamle materialer – blandt andet det gamle tømmer, knap halvdelen af murstenene samt en enkelt dør. Runa Christensen og foreningen Voergaard Levende Historie har været med hele vejen fra idé til færdigt hus, og ildsjælenes indsats har været en uundværlig ressource for projektet

I birketingstuen er der kommet kaffestue, mens den nordlige del – der fra gammel tid har været smedje – er blevet ikke-opvarmet museum for smedearbejde.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

De 24 projekter der blev realiseret med Fremtidens Herregård

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Publikationer

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}