Vognserup

På Vognserup har herregårdens store norske lade stået tom siden 2003. Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” vil ejeren indrette bygningen til sundhed, sport og leg, og fremover skal den danne ramme om lejrskoler, team-building og festarrangementer. Også haven syd for bygningen skal inddrages. Projektet er endnu ikke afsluttet.

I 2008 deltog Vognserup i Fremtidens Herregårds idékonkurrence med et konceptudviklingskoncept, som handlede om indretning af et stressrefugium på gården. Visionen var – og er – at indrette herregårdens 950 kvadratmeter store, norske bindingsværkslade til et helle for mennesker med behov for fred og ro.

Men mens forretningsgrundlaget for refugiet bliver udviklet, kan bygningen udnyttes til andre formål. På kortere sigt lanceres bindingsværksladen derfor som lejrskole med sundhed og bevægelse som tema, ligesom en del kan udlejes til fester, arrangementer og samvær. Vognserups ejer, Hans Christian Teisen, havde behov for at finde en ny funktion til laden, som har været i brug siden 1770, hvor den blev importeret fra Norge, og frem til 2003. I dag står bygningen tom, og den bidrager ikke til landbrugsdriften, som er bortforpagtet.

Med respekt for bygningens arkitektur ændres funktionen fra landbrugslade og kornsilo til en ny ramme om mange menneskers fysiske udfoldelse og samvær. Konkret skal der indrettes sportsbaner, samlingsrum og festlokaler, mens soverum, køkken og baderum etableres i en slags ”selvstændige bygninger”, som opføres inde i ladens store rum. Haven syd for bygningen skal også inddrages i projektet.

Om kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Læs mere om kampagnen

Fremtidens Herregård

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Vognserup, Vognserup 7 A

4420 Regstrup

Relaterede projekter Se alle projekter

Mariager Havnekran

Svendborg Teater

Røde Plads, Herlufsholm

Skjødtgården i Vestrup

{{ title }}

{{ description }}