x

FN vedtog i 2015 de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på hele kloden. Målene spænder fra afskaffelse af fattigdom og ligestilling mellem kønnene, til grøn energi, bæredygtige byer, styrkelse af sundhed for alle og styrkelse af samarbejde og partnerskaber, både nationalt og globalt. 

Alle 193 medlemslande, og dermed også Danmark, har forpligtet sig til at arbejde for at indfri de 17 mål. FN har fastsat 232 indikatorer, som kan vise om udviklingen globalt og lokalt går den rigtige eller forkerte retning, men det er ikke alle indikatorer, der er relevante i de enkelte lande. Derfor har FN samtidig opfordret sine medlemslande til at udvikle sine egne supplerende indikatorer for udviklingen inden for hvert af de 17 mål. 

Danmark går forrest og inddrager befolkningen

Danmark har valgt at gå forrest i arbejdet med at få sat FN’s 17 verdensmål ind i en national sammenhæng. 

Det uafhængige 2030-panel, der rådgiver Folketinget tværpolitiske netværk for FNs Verdensmål, har konkret taget initiativ til projektet og kampagnen ’Vores Mål’. Her vil de sammen med Danmarks Statistik finde og udvikle danske indikatorer for verdensmålene. Som det første land vil de samtidig inddrage alle i samfundet, der har lyst til bidraget til udviklingen af indikatorerne gennem workshops, høringer og den digitale platform Vores Mål.
  
Vores Mål
Projektet munder ud i en rapport med minimum 169 nationale indikatorer, der er relevante at måle på i Danmark. Rapporten bliver overrakt til Folketinget i september 2020. Den skal give danske beslutningstagere en række pejlemærker for udviklingen og kan blive til et redskab, der gør det muligt at prioritere indsatsen herhjemme.

Vi støtter arbejdet sammen med Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden, fordi vi mener, at det kan danne et solidt fundament for Danmarks videre arbejde med at nå verdensmålene senest i 2030.

Baseline for mål 11 - et pilotprojekt

Vores Mål og arbejdet med at udvikle indikatorer for alle FNs 17 verdensmål står på skuldrende af et pilotprojekt fra 2018. Under overskriften ’Baseline for verdensmålene’ blev der her arbejdet på at finde indikatorer for et enkelt verdensmål, nemlig mål nr 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Pilotprojektet har vist, hvordan man kan opstillet en række nationale indikatorer for hvert delmål under mål 11. Dermed har vi i Danmark en øjeblikkelig status for, hvordan det går med at opfylde dette mål, og kan følge udviklingen fremadrettet. Pilotprojektets resultater blev præsenteret i januar 2019.

Pilotprojektet blev udført af Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management Consulting, med hjælp fra Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik. Vi støttede pilotprojektet sammen med Rambøll Fonden.