x

Årsrapport 2022

Årsrapport

Udgivelsesdato
14. marts 2023

Sideantal
120 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Realdania uddelte i 2022 over en mia. kr. til filantropiske projekter i det byggede miljø.

Selv om de negative investeringsmarkeder medførte, at Realdania fik et årsresultat med et underskud på 1.786 mio. kr. efter skat, kunne foreningen alligevel i 2022 bevilge uddelinger for mere end en mia. kr.

Centrale tal fra Realdanias årsrapport 2022

  • Afkast af den kommercielle investeringsformue: -1.821 mio. kr. 
  • Årets resultat efter skat: -1.786 mio. kr.  
  • Årets bevilgede uddelinger: 1.148 mio. kr.  
  • Bortfald af tidligere års bevillinger: 553 mio. kr.  
  • Realdanias egenkapital pr. den 31. december 2022: 25.627 mio. kr.  
  • Kommerciel investeringsformue pr. den 31. december 2022: 25.062 mio. kr. 
  • Antal projekter i gang ved udgangen af 2022: 924 
  • Antal nye medlemmer i 2022: 10.412 
  • Antal medlemmer i alt: Omkring 180.000