x

Årsrapport 2023

Årsrapport

Udgivelsesdato
13. marts 2024

Sideantal
120 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

I årsrapporten finder du Realdanias økonomiske nøgletal, beretning og regnskab.

I alt 240 projekter rundt om i landet fik i 2023 støtte fra Realdania, og ved årets slutning var den filantropiske forening involveret i 911 igangværende projekter. Årets resultat blev et overskud på 794 mio. kr. efter skat.

Centrale tal fra Realdanias årsregnskab 2023

  • Afkast af den kommercielle investeringsformue: 2.163 mio. kr.
  • Årets resultat efter skat: 794 mio. kr.
  • Årets bevilgede udgiftsførte uddelinger: 756 mio. kr.
  • Bortfald af tidligere års bevillinger: 34 mio. kr.
  • Realdanias egenkapital pr. den 31. december 2023: 26.375 mio. kr.
  • Kommerciel investeringsformue pr. den 31. december 2023: 26.655 mio. kr.
  • Udgiftsført skat: 316 mio. kr.
  • Antal projekter i gang ved udgangen af 2023: 911
  • Antal nye medlemmer i 2023: 10.541
  • Antal medlemmer pr. den 31. december 2023: 184.380