x

Baseline for verdensmålene - verdensmål 11

Rapport

Udgivelsesdato
januar 2019

Sideantal
68 sider

Forfatter(e)
Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management Consulting

Download

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den rapport præsenterer en baseline for ét af verdensmålene, mål 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Denne og de efterfølgende rapporter skal bl.a. bidrage til at kvalificere både arbejdet med og den politiske debat om verdensmålene. Det er nemlig ikke givet, hvordan der skal arbejdes med implementeringen af verdensmålene. Det kræver bl.a. en nuanceret beskrivelse af Danmarks udgangspunkt, som dernæst kan bidrage til en afklaring af, hvilke udfordringer, der i Danmark kræver særlig opmærksomhed.