x

Boliger til unge i hjemløshed - muligheder og barrierer

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2019

Sideantal
66 sider

Forfatter(e)
Lars Benjaminsen, VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Download

En case-undersøgelse i tre kommuner.

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse om boliger til unge i hjemløshed, baseret på erfaringerne i tre case-kommuner – Esbjerg, Odense og Aarhus – med at etablere boligløsninger og sociale indsatser til unge i hjemløshed.

Undersøgelsen blev igangsat i starten af 2019 og tog afsæt i den kraftige stigning i hjemløsheden blandt unge, der var sket over en længere årrække, idet kortlægningen af hjemløshed i 2017 viste en fordobling af hjemløsheden blandt unge siden 2009. På den baggrund har undersøgelsens formål været at bidrage med viden om, hvordan man lokalt kan arbejde med at etablere boliger til unge i hjemløshed og at afdække de muligheder og barrierer, kommunerne støder på i den forbindelse. Undersøgelsen er baseret på kvalitative interview med ledere og medarbejdere i de kommunale forvaltninger og på sociale tilbud for unge i hjemløshed i de tre kommuner samt interview med lokale nøglepersoner i de almene boligorganisationer og civilsamfundets organisationer. Desuden indgår der opgørelser om bestanden af boliger, der er relevante for målgruppen af unge i hjemløshed.

Kort før udgivelsen af denne rapport blev resultaterne af den seneste kortlægning i 2019 offentliggjort, og de viste, at der var sket et fald i hjemløsheden blandt unge, hvilket er første gang i den periode, kortlægningerne har været gennemført. Opgørelserne i denne rapport er blevet opdateret med resultaterne fra den seneste kortlægning. Disse resultater anvendes til at perspektivere fundene fra case-undersøgelsen i de tre kommuner, der blev gennemført i løbet af vinteren 2018/foråret 2019.