x

UKHome

Rapport

Udgivelsesdato
2021

Sideantal
70 sider

Forfatter(e)
Denne rapport er udarbejdet af Carlberg ApS
v. Emma Nielsen, Rasmus Koustrup Larsen og Nicolai Carlberg

Download

– de fysiske rammers betydning for beboernes trivsel og fællesskab.

Med det klare mål at forebygge og reducere antallet af unge hjemløse i Aarhus er der i efteråret 2020 blevet oprettet 24 boliger til unge mellem 18 og 30 år i det tidligere patienthotel på Amtssygehusgrunden i Tage-Hansens Gade. Halvdelen af boligerne er til sårbare unge uden en bolig, mens den anden halvdel er boliger til unge studerende.

Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan de fysiske rammer i kollegiet UKHome i Aarhus fungerer for beboerne. Herunder hvordan de fysiske rammer indvirker på beboernes trivsel og fællesskab.

Rapporten henvender sig til alle, der arbejder med at udvikle, bygge og drive botilbud til unge – særligt med fokus på at inkludere sårbare unge i aktive bofællesskaber.