x

Byfortætning i Danmark

Rapport

Udgivelsesdato
september 2023

Sideantal
80 sider

Forfatter(e)
Christian Fertner og Gertrud Jørgensen, IGN, KU
Søren Smidt-Jensen, Smith Innovation

Download

Eksempler, data og nye perspektiver

Byfortætning har været et varmt emne gennem en årrække. Tættere byer er blevet sund fornuft i byplanlægningen, og mange større og mindre byfortætningsprojekter skyder op i de danske byer. 

Fra et ideelt synspunkt er fortætning som udgangspunkt mere bæredygtig end spredt byudvikling, da der kan udlægges mindre areal til byformål, og opvarmning, transport og serviceforsyning kan foregå mere effektivt. En mere levende by, med attraktive steder for handel, ophold og oplevelser, er også blandt forventningerne til en tættere by. Økonomi spiller også en rolle. Tætte byer har højere grundværdier. I nogle af de nye, tætte bydele er boligpriserne endog meget høje. Det styrker både den private og kommunale økonomi, men har også konsekvenser for den sociale bæredygtighed og sammenhængskraft.

Projektet, der ligger til grund for denne rapport, er drevet af en nysgerrighed efter at finde ud af, hvad der sker i Danmark lige nu: hvor fortættes der, hvilke strategier følges, hvordan giver det sig konkret udtryk i danske byer, og hvor bæredygtigt er det egentlig?