x

De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling

Bog

Udgivelsesdato
2021

Sideantal
251 sider

Forfatter(e)
JWH Arkitekter, Plan Gruppen, WE Architecture

Download

Denne bog er resultatet af en omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer og deres midter.

Bogen er et tilbud først og fremmest til fagfolk, men også til lægfolk, der ønsker mere viden om stationsbyens fysiske kulturarv og udviklingsdynamikker samt inspiration til at styrke stationsbyens stedlige og arkitektoniske kvaliteter i den fremtidig byudvikling.

Vi skal passe på stationsbyernes bymæssighed og kulturarv. Ikke mindst fordi stationsbyerne tilbyder et godt hverdagsliv til mange mennesker. Stationsbyerne byder på mange af de kvaliteter, der i dag efterlyses i de mere monotone og monofunktionelle forstæder. Dog kommer vi ikke uden om, at den mest fremtrædende udviklingsdynamik og trussel for bymidterne i disse år er nedrivninger, fragmentering og langsom udhuling af funktioner.

Selv med vidt forskellige betingelser for byernes fremtid - udvikling, stilstand eller afvikling - er det bogens formål at præsentere ud- eller afviklingsscenarier, der respekterer og forsvarer stationsbyens særlige urbanitet, identitet og attraktivitet.

256 stationsbyer er screenet og har gjort det muligt at afkode stationsbyernes dybere forankrede identitet og dermed give en mere præcis vurdering af styrker, svagheder og mulighed for udvikling.

Bogens del 1 præsenterer fremgangs- og fremstillingsmåden:

  • TYPOLOGI - Kortlægning og fremstilling af stationsbyernes typologisk-historiske grundkonstruktion.
  • TILSTAND - En fremstilling af stationsbyernes generelle typologiske tilstand.
  • TILGANG - Fremskrivningstypologier bl.a. i form af scenarier for urbanisering, reurbanisering eller deurbanisering.

Bogens 2. del identificerer og beskriver fem særligt udvalgte byer som typemodeller med fremtidscenarier.

Bogens 3. del præsenterer 7 bidrag, der belyser forskellige perspektiver og tænkning omkring stationsbyernes udvikling og fornyelse.

Bogens tekst og illustrationer er tæt forbundne og skal læses som sådan.