x

Detailhandelen og bymidterne

Evaluering

Udgivelsesdato
maj 2017

Sideantal
109 sider

Forfatter(e)
ICP A/S i samarbejde med en følgegruppe bestående af tre medarbejdere fra Realdania, Mikkel Suell Henriques, Claus Ravn samt Karen Skou

Download

Udvikling og udfordringer

Vi  har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at beskrive og vurdere detailhandelens udvikling i forhold til udviklingen i bymidterne i Danmark på baggrund af eksisterende analyser og viden omkring detailhandelsforhold.