x

15 minutters byen i dansk kontekst

Rapport

Udgivelsesdato
december 2023

Sideantal
118 sider

Forfatter(e)
Aalborg Universitet for Realdania

Download

Denne rapport fra Aalborg Universitet undersøger, hvordan planlægningskonceptet '15 minutters byen' kan benyttes i en dansk kontekst, med Odense og Ballerup Kommune som konkrete eksempler.

Undersøgelsens tager udgangspunkt i Odense og Ballerup Kommune. Den beskriver, hvilke muligheder de to byer har for at bruge ’15 minutters byen’ som en måde at rammesætte og italesætte de udfordringer, byerne står overfor. Rapporten skal ikke læses som en færdig manual for Odense og Ballerup, men tilbyder illustrative eksempler på to forskellige by-kontekster og storytelling.

Formål har været at vise, hvilken rolle storytelling spiller mellem hverdagsliv, planlægning og politik i omstillingen til en bæredygtig fremtid. Bevidst brug af storytelling som redskab kan skabe en letforståelig vision for byen, som borgene kan se sig selv i. Det har betydning for, om der opstår konsensus og opbakning til de forandringer af bystrukturen, som en håndtering af klimaforandringerne fordrer.

Det er den anden rapport i det samlede forskningsprojekt om konceptet ’15 minutters byen’. Den første rapport illustrerede, hvordan internationale byer har arbejdet med konceptet.