x

Ejby campus

Sideantal
41 sider

Forfatter(e)
OKRA, act, Smith innovation, Christensen & Co Arkitekter

Download

Det mest iøjnefaldende ved vort teams Udviklingsplan er det grønne element, der strækker sig fra Nord til Syd på tværs af grunden, hvilket afspejler vores klare overbevisning: at Ejby erhvervsområdes vigtigste aktiv er dets direkte forbindelse til åbne, grønne område.

Vi ser konkurrencen som en spændende og oplagt mulighed for at gentænke fremtidens erhvervsområder i vores forstader. Ejby erhvervsområde er på mange måder repræsentativ for et overvældende antal næsten identiske erhvervs- og industriområder omkring Købehavn.
Som mange andre områder spiller Ejby erhvervsområde en vigtig rolle ved at tilbyde luftige og grønne, let tilgængelige og økonomisk rimelige fysiske rammer for virksomheder. Alene det faktum, at Ejby erhvervsområde har vokset stødt siden 60’erne – på tværs af adskillige høj- og lavkonjunkturer – er i sig selv et bevis på at disse kvaliteter er et solidt fundament for vækst.
Der er uden tvivl plads til forbedring i Ejby erhvervsområde, men vores tilgang er grundlæggende at bygge videre og styrke områdets mange iboende kvaliteter og potentialer: grønne rum, rigeligt med plads, stor tilgængelighed og den brede spektre af virksomheder.