x

Flydende og fast

Rapport

Udgivelsesdato
2015

Sideantal
77 sider

Forfatter(e)
Mikkel A. Thomassen
Simone B. Kongsbak
Mie Wittenburg
Peter Hinsby
Katja Pryds Beck

Download

Håndbog til udvikling af klimatilpasningsløsninger med merværdi

Bogen videregiver praksisnære erfaringer fra Klimaspring som inspiration til andre, der står over for at ville gentænke forholdet mellem vand og by og drive en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Håndbogen er tiltænkt kommuner, forsyninger, virksomheder og rammeskabende aktører og giver indblik i:

  • Innovationsteori og innovationsforløbets faser
  • Metoden og innovationstilgangen bag Klimaspring
  • Konkrete værktøjer til at facilitere et udviklingsforløb