x

Fra affald til ressourcer

Guide

Udgivelsesdato
november 2017

Sideantal
24 sider

Forfatter(e)
Realdania
Rambøll Management Consulting

Download

Good practice-guide 5

Denne rapport præsenterer forskellige bæredygtige metoder til at håndtere affald i kommunerne.

Rapporten er udgivet af Realdania som den femte i en række af rapporter om byernes grønne løsninger. Hensigten er at give de danske kommuner inspiration til deres klimaplaner og klimaarbejde samt konkrete metoder til at begrænse deres CO2-udslip.

Rapporterne tager udgangspunkt i de seneste resultater fra bynetværket C40, som Realdania støtter sammen med Bloomberg Philanthropies og The Children’s Investment Fund Foundation. C40 er et globalt netværk af borgmestrene i 91 af verdens førende byer. Netværket udveksler løsninger til at tackle klimaforandringerne, dels med forebyggende tiltag til at nedbringe drivhusgasudledningen,
dels med klimatilpasning i byerne.