x

Fra viden til virksomhed

Rapport

Udgivelsesdato
2013

Sideantal
107 sider

Forfatter(e)
Smith Innovation

Download

Kortlægning af vidensmiljøer inden for klimatilpasning

Rapporten henvender sig til virksomheder og beslutningstagere, der ønsker et aktuelt overblik over igangværende initiativer inden for klimatilpasning i tætte byområder som afsæt til prioriteringer af nye tiltag på området. Rapporten har hovedvægt på danske forhold og afdækker:

  • Hvor og hvordan der arbejdes med klimatilpasning i dag
  • Hvor den førende viden findes
  • Hvilke udviklingstendenser der kan ses