x

Fremsynsnotat om anvendelse af beton i byggeriet

Rapport

Udgivelsesdato
november 2021

Sideantal
50 sider

Forfatter(e)
Camilla Damsø Pedersen, CONCITO
Søren Dyck-Madsen, CONCITO
Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet fremsynsnotatet " Anvendelse af beton i byggeriet”.

Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden, og forbruget kan forventes at stige globalt set. Ikke mindst for at møde det store behov for boliger og infrastruktur i blandt andet Asien, Afrika og Sydamerika. Samtidig bidrager produktionen af især cement til betons CO2-udledning og der er en række miljømæssige konsekvenser tilknyttet indvindingen af råstoffer til fremstilling af beton. 

Fremsynsnotatet belyser de forhold, der forventes at gøre sig gældende for anvendelsen af beton i byggeriet. Både under hensyn til behovet for at reducere klimapåvirkningen fra byggeriet markant på kort sigt frem mod 2030 og på lang sigt frem mod 2050.