x

Fremsynsnotat om social bæredygtighed

Rapport

Udgivelsesdato
05. november 2020

Sideantal
21 sider

Forfatter(e)
CONCITO
Rådet for Grøn Omstilling

Download

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet et fremsynsnotat om "Muligheder for social bæredygtighed som element i den grønne omstilling af byggeriet”.

En styrket indsats for social bæredygtighed kan medvirke til reducere eller løse en række udfordringer i samfundet, som for eksempel stigende utryghed og ensomhed, dårlig livskvalitet, mangel på billige boliger mv. Udfordringer som kan stige uden en indsats for social bæredygtighed, og som allerede har store omkostninger for samfundet i form af sundhedsomkostninger, produktionstab mv.

Den grønne omstilling mod et klimaneutralt Danmark og de samfundsmæssige gevinster ved øget social bæredygtighed forventes at føre til et stigende fokus på det sociale element i nybyggeri og større renoveringer både i den almene, offentlige og private sektor.