x

Fremtidens boligorganisation, Arbejdsrapport 1: Boligorganisationers nye roller

Undersøgelse

Udgivelsesdato
maj 2023

Sideantal
36 sider

Forfatter(e)
Aalborg Universitet

Download rapport

Et litteraturstudie af boligorganisationers ændrede roller i et nordisk og europæisk perspektiv

Denne arbejdsrapport præsenterer de første resultater fra forskningsprojektet Fremtidens boligorganisation: hvordan kan boligorganisationer skabe bæredygtige byområder? Forskningsprojektet udføres af Institut for Planlægning og BUILD på Aalborg Universitet, og projektet er støttet af Realdania og Landsbyggefonden.

Formålet med forskningsprojektet er at sætte fokus på boligorganisationers nye rolle som strategisk byudvikler. Udfordringerne i udsatte boligområder har gjort det klart, at boligorganisationer er nødt til at spille en mere aktiv og strategisk rolle, hvis almene boligområder skal udvikle sig til bæredygtige byområder, der udgør en integreret del af byen. Samtidig er boligorganisationerne i højere grad end tidligere nødt til at samarbejde med kommuner og private aktører. Dette skaber et behov for en helt anden tilgang og strategisk tænkning, end hvad mange boligorganisationer tidligere har været vant til. Et centralt spørgsmål i dette forskningsprojekt er derfor, hvordan boligorganisationer forstår deres nye roller, og hvordan boligorganisationerne kan blive gearet til at varetage rollen som strategisk byudvikler.

Denne rapport er den første af tre arbejdsrapporter, der vil blive udarbejdet i projektet. Rapporten undersøger, hvilke karakteristika der er kendetegnende for boligorganisationernes nye rolle som strategisk byudvikler, samt hvilke erfaringer boligorganisationer i andre lande har gjort sig med strategisk planlægning i en nordisk og europæisk kontekst. Rapporten bygger på et litteraturstudie af forskningsartikler og bøger, der beskriver udviklingen af social housing sektoren i Europa, og hvordan de europæiske boligorganisationer har udviklet sig de seneste 20-30 år.