x

Højstående grundvand i byer

Rapport

Udgivelsesdato
september 2022

Sideantal
68 sider

Forfatter(e)
Peter van der Keur og Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Udredning af vidensniveau og behov vedrørende højtstående grundvand i urbane områder

Rapporten er udarbejdet af GEUS for Realdania og sætter fokus på vidensniveau og -behov i forhold til højtstående grundvand i byer og bynære områder, samt tilpasning der tager udgangspunkt i naturbaserede løsninger og giver merværdi for det byggede miljø.