x

Læringer fra den strategiske planlægning i Danmarks hovedbyer

Evaluering

Udgivelsesdato
september 2022

Sideantal
32 sider

Forfatter(e)
Urland og Dansk Byplanlaboratorium

Læringspunkter og erfaringer fra call'et Hovedbyer på forkant, hvor 14 byer modtog støtte til planer og realiseringsprojekter.

I 2018 lancerede Realdania call’et ’Gang i Gågaden’, som senere fik titlen ’Hovedbyer på Forkant’. Call’et lå i forlængelse af kampagnen ’På Forkant’, hvor 25 kommuner i Danmarks landområder havde arbejdet med at formulere strategiske udviklings- og potentialeplaner for deres kommune som helhed.

’Hovedbyer på Forkant’ havde særligt fokus på yderområdernes hovedbyer, og havde til formål at ’få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet’. ’Hovedbyer på Forkant’ blev afviklet gennem to ansøgningsrunder, hvor i alt 14 hovedbyer modtog støtte, dels til udarbejdelse af udviklings- og potentialeplaner, og dels til realiseringsprojekter. De uddelte midler beløb sig til i alt 60,4 mio. kr.

Opfølgende er der gennemført en evaluering af puljens afvikling og effekt, og som led heri er der gennemført en erfaringsopsamling dels fra projekterne der modtog støtte, og dels gennem et nøjere indblik i fem cases, som alle indeholder læringspunkter i forhold til arbejdet med hovedbyerne. Nærværende publikation samler en række læringspunkter og erfaringer, og har til formål at fungere som inspiration for politikere, professionelle fagfolk, ildsjæle, borgere og rådgivere.