x

Loop city

Sideantal
169 sider

Forfatter(e)
Realdania og ti kommuner i hovedstadsregionen, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen samt Transportministeriet

Download

Ti kommuner, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet er gået sammen med Realdania om at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision af en kaliber som Fingerplanen og af et økonomisk omfang som Ørestad. Visionen har fokus på de største bymæssige udfordringer i fremtidens byer ”det grønne”, det sociale og på mangfoldighed i moderne byer.