x

Markedets vej

Rapport

Sideantal
119 sider

Forfatter(e)
Smith Innovation

Download

Analyse af markedspotentialet for klimatilpasning

Rapporten henvender sig til virksomheder og øvrige beslutningstagere, der ønsker et indblik i de karakteristika og muligheder, der er på markedet for klimatilpasning nationalt og internationalt. Rapporten afdækker: 

  • Markedets karakteristika 
  • De forhold der driver markedet
  • Markedets udviklingshorisont
  • Størrelsen af det danske markedspotentiale
  • Det internationale markedspotentiale