x

Museumslandskabet

Rapport

Udgivelsesdato
25. marts 2019

Sideantal
114 sider

Forfatter(e)
Lasse Marker & Søren Mikael Rasmussen

Download

Kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår

Rapporten er en analyse af kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår med fokus på tiden efter Kulturministeriets oprettelse i 1961. Rapporten beskriver tendenser og bevægelser i et forsøg på at bidrage til en større forståelse af den aktuelle situation, og hvor kulturpolitikken og museumsområdet er på vej hen. Vi gør opmærksom på, at de forskellige tendenser ikke nødvendigvis afløser hinanden, men snarere fungerer side om side.

Første del af rapporten er en analyse af skillelinjer i dansk kulturpolitik siden 1961 – med særligt fokus på museumsområdet. Vi ser alene på det smalle kulturbegreb, hvilket betyder, at medier og idræt ikke er en del af undersøgelsen.

Anden del af rapporten er en analyse af tendenser i det danske museumslandskab, der i disse år rammes af statslige besparelser og oplever et politisk pres for at få flere gæster og tjene flere penge selv. Analysen kigger derfor først og fremmest på museernes publikumsrettede aktiviteter og økonomiske vilkår, mens vi ikke går i dybden med museumslovens øvrige fire søjler: indsamling, registrering, bevaring og forskning.