x

Kickstart forstaden version 2.0

Rapport

Sideantal
32 sider

Download

Denne publikation formidler erfaringer fra syv forundersøgelser gennemført som led i Realdanias forstadsinitiativ ”Kickstart Forstaden version 2.0”.

Kickstart Forstaden version 2.0 skal give eksempler på, hvordan visioner og planer for bæredygtig udvikling af forstæderne kan realiseres. Hensigten er at vise hvordan udvalgte anlægsinvesteringer i forstæderne kan kickstarte yderligere private og offentlige investeringer for at skabe fortætning og omdannelse 
af forstadsområderne. Første fase af initiativet har været gennemførelse af forundersøgelser i syv kommuner. I de kommende år ventes tre kickstartprojekter i Aalborg, Ballerup og Viborg realiseret i praksis.