x

Risiko som barriere for bæredygtige materialer

Rapport

Udgivelsesdato
2023

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Nina Koch-Ørvad & Rolf Simonsen (Værdibyg)

Publikationen sætter fokus på, hvilke usikkerhedselementer og risici byggeriets praktikere oplever ift. at bygge mere bæredygtigt. Med afsæt i denne viden opstilles der mulige løsningsindsatser, der kan minimere barriererne og inspirere og understøtte brugen af mere bæredygtige byggematerialer.

Risiko som barriere for bæredygtige materialer

Der er et udbredt ønske blandt byggeriets praktikere om at bygge mere bæredygtigt. Men der er også en række barrierer for at anvende nye, mere bæredygtige materialer og genbrugsmaterialer. I denne publikation er der identificeret seks barrierer for at vælge bæredygtige byggematerialer og efterfølgende opstillet 10 indsatsområder, der har til formål at få praktikere til at vælge bæredygtige byggematerialer. Analysen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdibyg med støtte fra os. 

Læs publikationen her