x

Sådan blev seks danske kommuner mere cirkulære

Guide

Udgivelsesdato
2024

Sideantal
69 sider

Forfatter(e)
Gry Brostrøm, Dansk Design Center
Theresa Ebling Ilsted Lauritsen, Dansk Design Center
Emilie Kamuk Christiansen, CLEAN
Lasse Uhd, CLEAN
Kasper Havemann, CLEAN

Download

Fra vision til handling.

Denne publikation præsenterer et dybdegående indblik i de tilgange, læringer og erfaringer, som er blevet indsamlet fra seks danske kommuner (Aalborg, Fredensborg, Fredericia, Kolding, København og Odsherred) gennem et to-årigt innovationsforløb, “Cirkulære Byer”, hvor kommunerne udviklede og testede cirkulære systemløsninger. 

Kommunerne deler deres værdifulde indsigter om metoder og værktøjer, succeser og barrierer, konkrete løsninger som etableringen af nye interne processer og eksterne samarbejder, forbedret affaldshåndtering, opstart af industriel symbiose, anvendelse af sekundære materialer i byggeriet og meget mere. Erfaringerne fra disse forløb kan andre kommuner, der skal påbegynde arbejdet med cirkulær økonomi, f.eks. i regi af deres klimahandlingsplaner, få gavn af. 

Publikationen består af tre kapitler. Første kapitel rammesætter formålet med publikationen, introducerer kernebegreber og metoder, som vil blive anvendt igennem publikationen.

Andet kapitel er en casesamling med fortællinger fra de seks byer, som har arbejdet med deres systemiske udfordringer igennem innovationsprojektet Cirkulære Byer 2022-2024.

Tredje kapitel eksemplificerer, hvordan man kan arbejde design-drevet med systeminnovation. Her fremlægges design-processen, samt relevante værktøjer og opmærksomhedspunkter for hvert led i processen.

Publikationen er støttet af Realdania.