x

SAK - Screening af Kulturmiljøer

Sideantal
7 sider

Forfatter(e)
Arkitektskolen Aarhus

Download

Metode til vurdering og udpegning af værdifulde kulturmiljøer i kommunerne.

De bebyggede helheder og kulturmiljøer er et væsentligt fagområde på Arkitektskolen Aarhus. Med projektet Umistelige kulturmiljøer i Danmarks yderområder har de kortlagt og vurderet 900 kulturmiljøer i 22 kommuner. Gennem en dialogbaseret proces med kommuner og museer udviklede de metoden: Screening af kulturmiljøer (SAK). Målet med metoden er at gøre det mere enkelt for kommunerne at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne.

Projektet er udført af Arkitektskolen Aarhus og støttet af Realdania.