x

Scenarier for fremtidens mobilitet: Grøn mobilitet i provinsbyer

Undersøgelse

Udgivelsesdato
maj 2023

Sideantal
70 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet af JAJA Architects og Urland for Realdania

Download

En undersøgelse af bæredygtige modeller og scenarier for fremtidig mobilitet i Danmarks provinsbyer (4.000 - 20.000 indbyggere).

Bymidterne er provinsbyernes livsnerve. Der er byer, som man kører igennem uden at standse, fordi der ingen bymidte er, og på den anden side er der byer, hvis herlighedsværdier tiltrækker besøgene og beboere netop på grund af bymidten.

Næsten alle provinsbyerne står over for en omstilling, om de enten skrumper eller vokser, og skal tage stilling til deres egen identitet og bymidtens funktion som visitkort til omverdenen. De strategiske planer skal så vidt muligt ruste byerne til fremtiden, og mobilitet er en vigtig ingrediens i at skabe både bære- og levedygtige bymidter og provinsbyer. Det handler om at belyse provinsbyernes fremtidige mobilitetsmuligheder i relation til et bredt bæredygtighedsbegreb: socialt, 
økonomisk, kulturelt og klimamæssigt

Denne undersøgelse er tiltænkt strategiske planlæggere og beslutningstagere i kommunerne samt butiksejere/handelsstandsforeninger i provinsbyernes bymidter som står midt i arbejdet med at udvikle fremtidens mobilitet i provinsbyerne og med de bekymringer, det kan medføre. 

Undersøgelsen tager afsæt i tre centrale spørgsmål: 

  • Hvilke relevante fremskrivninger der kan laves i forhold til udviklingen af transportformer, typer og systemer i provinsbyerne, med særligt fokus på bymidterne?
  • Hvilke indsatser (fx fysiske, teknologiske og adfærd) kan fremme bæredygtig mobilitet i provinsbyerne, med særligt fokus på bymidterne?
  • På hvilke måder kan mobilitet integreres i strategisk bymidteplanlægning for at sikre en bæredygtig udvikling i provinsbyerne?

Undersøgelsen er bygget op omkring scenarieudvikling i tre casebyer og understøttes med en værktøjskasse til nærmere fordybelse. Der er i projektets opstartsfase indsamlet viden fra mobilitetsudbydere, trafikselskaber og kommunale forvaltninger gennem interviews. Repræsentanter fra kommunerne er desuden blevet inddraget gennem to sparringssessioner med aktører på mobilitetsområdet