x

Slutrapport for Ultrafine-projektet

Rapport

Udgivelsesdato
april 2024

Sideantal
14 sider

Forfatter(e)
Karin Rosenkilde Laursen & Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Marianne Glasius & Merete Bilde, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Steffen Loft & Peter Møller, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Download

Et studie af helbredseffekterne ved udsættelse for ultrafine partikler fra madlavning og stearinlys

Forekomsten af fine og ultrafine partikler har betydning for indemiljøet, og forskere har en formodning om, at tilstedeværelsen af partikler fra levende stearinlys og madlavning kanpåvirke følsomme personers helbred, herunder lungerne. Med Ultrafine-projektet er ønsket at skabe viden, der kan bidrage til et bedre indeklima med færre skadelige partikler, og deraf færre relaterede helbredseffekter blandt danske unge med astma. Projektets formål har været, at undersøge mulige akutte helbredseffekter af, at være udsat for partikler fra madlavning og levende stearinlys blandt unge astmatikere. 

Ultrafine-studiet har påvist at fem timers udsættelse for stearinlys og stegeos fører til mild inflammation i luftveje og blod blandt unge astmatikere. Ved gentagen udsættelse for disse eksponeringer er det forskernes hypotese, at denne inflammation forværres, og derfor kan medføre mere alvorlige effekter i denne følsomme gruppe. 

Vi har støttet projektet.