x

Sociale mursten: En forskningskortlægning af fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser

Rapport

Udgivelsesdato
september 2019

Sideantal
66 sider

Forfatter(e)
VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Download

Denne forskningskortlægning afdækker viden om betydningen af arkitektur og fysiske rammer for brugere af velfærdsinstitutioner. Det gælder i denne sammenhæng hospitaler og psykiatriske institutioner, skole- og dagtilbud, arkitektur for ældre borgere og arkitektur for socialt udsatte.

Der eksisterer en meget bred og varieret mængde forskning, som beskæftiger sig med, hvordan fysiske rammer påvirker eller spiller sammen med menneskers helbred, levevilkår, socialitet og fællesskaber generelt. I de seneste årtier er et stort felt af tværdisciplinær forskning om rummets og arkitekturens sociale betydning vundet frem, men uden at dette eksisterer som et afgrænset eller selvstændigt forskningsområde. Den tværdisciplinære interesse i spændingsfeltet mellem de fysiske rammer og det sociale betyder, at de enkelte forskningsfelter prøver at bygge bro mellem forskellige videnskabelige fagdiscipliner og det arkitekturvidenskabelige område.

Både i forskning og praksis er der et behov for mere konsolideret viden om arkitektur og fysiske rammer, som gør en forskel for brugere af velfærdsinstitutioner, og heriblandt især for socialt udsatte grupper. Denne viden skal bruges til at identificere de bedste praksisser og evidens i forhold til virkningsmekanismer, at identificere videnshuller samt på sigt skabe et tværgående begrebsapparat.

Formålet med denne forskningskortlægning er at afdække viden om arkitektur og fysiske rammer, som gør en forskel for brugere af velfærdsinstitutioner. Kortlægningen har til formål at undersøge, hvilken viden der findes om de fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser, her defineret som centrale institutioner i velfærdsstaten, der har til hensigt at påvirke menneskers individuelle eller kollektive adfærd og positive udvikling i overensstemmelse med givne politiske og samfundsmæssige normer og ideologier.

 

Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Anu Siren, analytiker Sigrid Trier Grønfeldt, analytiker As-ger Graa Andreasen og studentermedhjælper Fry Sigrid Bukhave.