x

Housing First i Odense

Undersøgelse

Udgivelsesdato
oktober 2020

Sideantal
87 sider

Forfatter(e)
Lars Benjaminsen og Anne Brink Nandrup, VIVE

Download

En undersøgelse af indsatsens resultater og økonomiske aspekter

En undersøgelse af indsatsens resultater og økonomiske aspekter udgivet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af Housing First-indsatsen i Odense. Baggrunden for undersøgelsen er, at Odense Kommune, som en af få kommuner i landet, har foretaget en omfattende implementering af Housing First-tilgangen på hjemløsheds-området og over en længere årrække har placeret et stort antal borgere i hjemløshed i bolig som led i indsatsen. I denne rapport undersøger vi, hvilke resultater indsatsen har haft – både for de borgere, der har deltaget i indsatsen, og for kommunen som helhed. I den forbindelse afdækker vi også borgernes brug af ydelser i det øvrige velfærdssystem og belyser de økonomiske aspekter af indsatsen.