x

Sociale mursten

Rapport

Udgivelsesdato
2017

Sideantal
70 sider

Forfatter(e)
Arkitektforeningen
Den A. P. Møllerske Fond
Realdania

Download

Seks eksempler på arkitektur, som gør en forskel for socialt udsatte.

Forundersøgelsen ser nærmere på seks udvalgte danske eksempler på ambitiøse byggerier målrettet udsatte og marginaliserede borgere. Et krisecenter, et børnehjem, to bosteder, et psykiatrisk hospital og et værested. Gennem interviews med ledelse, medarbejdere og arkitektrådgivere forsøger undersøgelsen at indkredse og beskrive de effekter de fysiske rammer har på institutionernes sociale arbejde.

Kontakt: Projektchef Mette Margrethe Elf på mel@realdania.dk eller tlf. 40 48 94 10.