Sociale mursten

Rapport

Udgivelsesdato
2017

Sideantal
70 sider

Forfatter(e)
Arkitektforeningen
Den A. P. Møllerske Fond
Realdania

Download

Seks eksempler på arkitektur, som gør en forskel for socialt udsatte.

Denne rapport er resultat af en forundersøgelse udarbejdet i forlængelse af et tværfagligt seminar afholdt i 2016, hvor arkitekter, fonde, bygherrer, forskere og ledere inden for det specialiserede socialområde var samlet for at drøfte de fysiske rammers betydning for det sociale arbejde målrettet udsatte og marginaliserede grupper i samfundet. 

Her konkluderede parterne, at den tilgængelige viden om betydningen af de fysiske rammer på det specialiserede socialområde endnu er begrænset, at der fortsat er langt mellem de gode eksempler på – hvad der i denne rapport benævnes – sociale mursten, samt at der kun i få tilfælde findes evidens for værdiskabelsen i form af kvantitative data.
 

{{ title }}

{{ description }}