x

Stationsbyer i dag

Bog

Udgivelsesdato
april 2013

Sideantal
241 sider

Forfatter(e)
Udarbejdet for Realdania af Center for Strategisk Byforskning v/ Københavns Universitet og Arkitektskolen Aarhus med bidrag fra Danmarks Tekniske Universitet og Trafikstyrelsen.

Download

Denne bog er udarbejdet med henblik på at kvalificere Realdanias indsats i relation til stationsbyernes tranformation. Baggrunden er, at Realdania har udpeget stationsbyerne som særligt indsatsområde. Realdania ønsker dermed at sætte fokus på mulighederne for at vise nye veje i forbindelse med transformation og fremtidssikring af mindre danske byer.

Mange stationsbyer er også tidligere kommunecentre, som indtil for nylig har været driftige erhvervs- og handelsbyer med en betydelig detailhandel og aktiv industri. I takt med kommunesammenlægningerne, afindustrialisering og centraliseringen af byvæksten lukker virksomheder, og store dele af detailhandlen enten lukker eller flytter fra en lang række af de mindre byer. Byerne står i en forandringsproces og har behov for at finde en ny rolle i det fremtidige bymønster og en ny selvforståelse.

I denne funktions- og identitetsmæssige brydningstid skønner Realdania, at der er behov for at finde byernes kvaliteter og nye muligheder for derigennem at udvikle attraktive byer – regionalt såvel som lokalt.

Dette er baggrunden for, at Realdania har anmodet Center for Strategisk Byforskning om at gøre status over situationen i stationsbyerne.